Vstup do II. piliera je od mája povinný. Aké zmeny nás čakajú?
18. 05. 2023

Vstup do II. piliera je od mája povinný. Aké zmeny nás čakajú?

Tento rok prináša viacero noviniek v dôchodkovom poistení a jednou z nich je aj automatický vstup do II. piliera. Vstup do II. dôchodkového piliera bol doposiaľ dobrovoľný, no od 1.mája 2023 prichádza zmena, kedy sa tento dobrovoľný vstup mení na automatický.

Zmena sa bude týkať študentov, ktorí práve ukončili štúdium a od 1. mája 2023 prichádzajú do prvého zamestnania. Rovnako sa týka aj osôb pracujúcich v zahraničí, ktoré sa vracajú naspäť na Slovensko a od 1. mája 2023 sa prvýkrát zamestnajú. Taktiež sa týka osôb do 40 rokov, ktoré sú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a nemali povinnosť platiť dôchodkové poistenie z dôvodu nedosiahnutia potrebnej výšky príjmu pre povinnosť platenia dôchodkového poistenia. Pokiaľ ste mali uzatvorené dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a máte do 40 rokov, vstup do II. piliera zostáva dobrovoľný.

Každá z vyššie spomenutých skupín, ktoré budú poistené prvýkrát, dostane od Sociálnej poisťovne do 60 dní informáciu o vzniknutom dôchodkovom sporení s tým, že poistenec môže uzavrieť zmluvu s niektorou z dôchodcovských spoločností. DSS si môže každý klient vybrať podľa svojich preferencií v lehote 180 dní. Pokiaľ to však nestihnete, Sociálna poisťovňa vám pridelí DSS a uzatvorí zmluvu, o čom Vás bude informovať do 8 dní od uzavretia zmluvy elektronicky prostredníctvom služby elektronického účtu poistenca.

Pokiaľ sa Vám vybraná DSS nebude pozdávať, môžete po roku prestúpiť do inej, prípadne vystúpiť z II. dôchodkového piliera. Vystúpiť môžete len v prípade, že ste do II. piliera vstúpili automaticky po 1. máji 2023, nakoľko na vystúpenie je lehota 730 od vzniku účasti na dôchodkovom sporení. Vystúpenie je potrebné realizovať písomnou formou, ktorá musí obsahovať úradne overený podpis alebo podpis pracovníka Sociálnej poisťovne a jasne definovanú vôľu vystúpiť z dôchodkového sporenia. Zrušenie je platné po doručení od prvého dňa vzniku sporenia a už ho nemožno vrátiť. Ak sa však rozhodnete znovu vstúpiť. Môžete tak urobiť už len raz a ďalšie vystúpenie nie je možné.

Okrem automatického vstupu do II. piliera je automaticky predvolená aj investičná stratégia, nakoľko mnoho Slovákov má investičnú stratégiu nastavenú nesprávne a minimálne zhodnotenie nepokrýva ani infláciu. Vďaka predvolenej investičnej stratégii je tak sporenie na dôchodok oveľa efektívnejšie. Časť sporenia ide do garantovaného dlhopisového dôchodkového fondu s nízkym rizikom a nízkym výnosom, druhá časť zas zas do indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý má síce vyššie riziko, no v súvislosti s tým aj vyšší výnos. Na začiatku budú všetky financie alokované v indexovanom negarantovanom fonde, po dovŕšení 50 rokov sa budú každoročne presúvať 4% majetku do garantovaného dlhopisového fondu.

Peter Motyľ
Autor: Peter Motyľ

Ako sprostredkovateľ pracujem od roku 2019. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.

Zaoberáme sa poskytovaním privátnych finančných služieb. Poskytujeme komplexné finančné plánovanie vo všetkých oblastiach poistenia, investícií, sporenia , dôchodkov a financovania. Tieto služby zaisťujeme v spojení s renomovanými partnermi z rád bánk, poisťovní, stavebných sporiteľní, investičných spoločností a dôchodkových správcovských spoločností.

  Ak ste dočítali až sem, máte môj obdiv a ďakujem Vám. Pokiaľ Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma, využite kontakty na tomto webe. Radi sa s Vami stretneme pri káve.

Som presvedčený o tom že úspešného podnikateľa spoznáte podľa bohatstva, v akom sa topia jeho klienti nie on.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Tajomstvo Babylonu, 7 kľúčov k osobnému bohatstvu

spracovaním osobných údajov