Počuli ste už o poistení invalidity?
02. 02. 2018

Počuli ste už o poistení invalidity?

Oplatí sa platiť si poistenie invalidity preventívne?

Pokiaľ je schopnosť pracovať znížená na 40 % až 70% ide o čiastočnú invaliditu. Až pri hranici nad 70 %, ide o úplnú invaliditu, pričom v tomto prípade treba rátať aj so zhoršenými sociálnymi podmienkami. Keďže výška invalidného dôchodku je takmer na hranici životného minima, ledva dokáže pokryť základné životné potreby a na náklady spojené s liečbou už väčšinou nezvýši.

Preto je dobré mať poistenie invalidity, ktoré zabezpečí pokrytie nákladov v prípade invalidity, či už čiastočnej alebo úplnej. Výška mesačnej splátky za poistenie invalidity pri vhodne nastavených podmienkach nemusí byť vôbec vysoká.

Poistenie invalidity môže byť súčasťou úrazového poistenia alebo životnej poistky. Malo by zabezpečiť krytie rizika invalidity. V prípade priznania invalidity je možné získať invalidný dôchodok, ktorého výška býva rozličná.

Spôsob vyplatenia si môžete vybrať

Poistenie je možné vyplácať na základe mesačnej renty na základe plánu vyplácania. Ten je ovplyvňovaný prehodnocovaním miery invalidity, pričom pri pominutí invalidity môže byť vyplácanie renty úplne zastavené.

Druhou možnosťou je vyplatenie jednorazovej dávky, pričom vtedy je vyplatených 100 % poistnej sumy naraz a nedochádza k priebežnému prehodnocovaniu miery invalidity. Pri čiastočnej invalidite sa táto suma kráti.

Pozor na čakaciu dobu

Pri invalidite je dôležitým údajom čakacia doba spojená s ochorením, počas ktorej je potrebné byť poistený, aby ste mohli získať dávku v invalidite. Ak vám bude priznaná invalidita skôr, ako uplynie čakacia doba, je možné, že poistné plnenie vám bude zamietnuté. V prípade úrazu, pri ktorom sa stanete invalidom, máte nárok na poistné plnenie invalidity okamžite.

Peter Motyľ
Autor: Peter Motyľ

Som presvedčený o tom že úspešného podnikateľa spoznáte podľa bohatstva, v akom sa topia jeho klienti nie on.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Tajomstvo Babylonu, 7 kľúčov k osobnému bohatstvu

spracovaním osobných údajov